De executie van een alimentatiebeschikking is niet zonder risico's - Venlex Advocaten Venlo | Strafrecht, huurrecht, civielrecht, schuldsanering
16382
post-template-default,single,single-post,postid-16382,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-9.4.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

De executie van een alimentatiebeschikking is niet zonder risico’s

De executie van een alimentatiebeschikking is niet zonder risico’s

Geen verweer

Niet zelden komt het voor dat er bij een rechtbank een verzoek tot vaststelling van alimentatie wordt ingediend waarop vervolgens geen verweer wordt gevoerd. De redenen waarom geen verweer wordt gevoerd, kunnen verschillend zijn. De alimentatieplichtige is het eens met het verzoek of hij of zij heeft het verzoek niet ontvangen, weet niet hoe verweer gevoerd kan worden of er is een andere reden.

De gevolgen

Als er geen verweer wordt gevoerd dan wordt er in de regel ook geen zitting gepland en zal de rechtbank het verzoek tot vaststelling van alimentatie toewijzen. Er wordt dan dus door de rechter in beginsel niet onderzocht of degene die de alimentatie moet gaan betalen, dit ook echt wel kan betalen.

Degene die om alimentatie heeft verzocht kan vervolgens met de beschikking van de rechtbank naar het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdrage (LBIO) of een deurwaarder gaan om de beslissing van de rechter te executeren. Daarbij kan dan beslag worden gelegd op het inkomen, de bankrekening of andere bezittingen van de alimentatieplichtige.

Wat kan er tegen een onjuiste alimentatiebeslissing worden ondernomen?

Zolang de beslissing over de alimentatie niet wordt vernietigd of herzien kan er dus executie plaatsvinden. Om dit tegen te gaan is het van belang om iets te ondernemen tegen deze beslissing die tot stand is gekomen zonder dat er verweer is gevoerd. Als eerste mogelijkheid is er het instellen van hoger beroep. Dit moet wel binnen 3 maanden nadat de beschikking is betekend of is toegezonden aan de alimentatieplichtige. Is die termijn voorbij dan kan er eventueel een verzoek tot wijziging van de beschikking worden ingediend.

Een wijzigingsverzoek kan niet alleen worden gedaan als de omstandigheden ten opzichte van het moment waarop de beslissing van de rechter was genomen zijn gewijzigd, maar ook als de rechtbank bij het nemen van de beslissing van onjuiste of onvolledige gegevens is uitgegaan.

Hoe het komt dat de rechtbank niet van volledige gegevens is uitgegaan is niet relevant. Er kan dus om wijziging worden verzocht wanneer er geen verweer is gevoerd en de rechtbank haar oordeel alleen op het standpunt van de verzoeker heeft gebaseerd zonder rekening te houden met de financiële situatie van de alimentatieplichtige. Dit kan ook als de beslissing al enkele maanden of zelfs jaren oud is. Een eventuele nog niet betaalde alimentatieverplichting kan daarmee worden teruggedraaid.

Zelfs indien bewust geen verweer is gevoerd kan dit nog. Wel moet alsdan natuurlijk worden aangetoond dat de beslissing van destijds niet klopt en dienen alsnog de financiële stukken van de alimentatieplichtige aan de rechtbank te worden verstrekt.

En wat gebeurd er als er al betaald is?

Hebben er op basis van een alimentatiebeschikking al betalingen plaatsgevonden, bijvoorbeeld door middel van loonbeslag, dan is het heel moeilijk om dat weer ongedaan te maken. Dit geldt ook als achteraf blijkt dat de alimentatiebeschikking op onjuiste of op onvoldoende gegevens is gebaseerd.

Toch is het executeren van een alimentatiebeschikking waarvan men weet of moet vermoeden dat deze veel te hoog is, niet zonder risico. Zo heeft het Hof Den Haag op 5 april 2017 geoordeeld dat een vrouw die was overgegaan tot het innen van alimentatie die was gebaseerd op een beschikking die tot stand was gekomen zonder dat verweer was gevoerd door de man, terwijl de vrouw bekend was met het feit dat de man het niet eens was met het verzoek, de teveel betaalde alimentatie moest terugbetalen. De Hoge Raad heeft deze beslissing vervolgens in cassatie in stand gelaten.

Deze uitspraak toont aan dat het zaak is tijdig juridische bijstand in te schakelen als je te maken krijgt met een alimentatiekwestie.

Heeft u te maken met een alimentatiebeslissing waartegen u nooit verweer hebt gevoerd of waarmee u het om andere redenen niet meer eens bent, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij kunnen dan bekijken of de beslissing gewijzigd kan worden.