Verplicht aanspraak maken op partneralimentatie, bij een beroep op de bijstand? - Venlex Advocaten Venlo | Strafrecht, huurrecht, civielrecht, schuldsanering
16275
post-template-default,single,single-post,postid-16275,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-9.4.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

Verplicht aanspraak maken op partneralimentatie, bij een beroep op de bijstand?

Verplicht aanspraak maken op partneralimentatie, bij een beroep op de bijstand?

Partneralimentatie en bijstand

Het komt regelmatig voor dat na een scheiding één van de echtgenoten een beroep moet doen op de Participatiewet (de bijstand) omdat hij of zij door het wegvallen van het inkomen van de ex-echtgenoot niet langer in het eigen levensonderhoud kan voorzien.

Niet zelden legt de gemeente bij de aanvraag van de uitkering – naast de algemene verplichtingen zoals de sollicitatieverplichting – bijkomende verplichtingen op. De gemeente heeft deze bevoegdheid op grond van artikel 55 van de Participatiewet. Op grond van dit artikel kan de gemeente extra verplichtingen opleggen die kunnen leiden tot een korting op de bijstand of zelfs tot het beëindigen van de bijstand.

Een mogelijke verplichting die in scheidingssituaties nogal eens wordt opgelegd is de verplichting om aanspraak te maken op door de ex-partner te betalen partner- of kinderalimentatie.

Het oordeel van de bestuursrechter

De Centrale Raad van Beroep (de hoogste bestuursrechter voor uitkeringszaken) oordeelde op 12 september 2017 in haar uitspraak (ECLI:NL:CRVB:2017:3164) dat de gemeente een aanvrager van een bijstandsuitkering mag verplichten om een beroep te doen op partneralimentatie. De Raad oordeelde daarbij uitdrukkelijk dat de persoon in kwestie niet had aangetoond dat een beroep op alimentatie wegens de aanwezigheid van schulden zinloos was.

Wat kunnen we van deze uitspraak leren?

Deze uitspraak leert ons dat het beter is een beroep te doen op partneralimentatie, ook als er een aanzienlijke kans is dat dit verzoek wordt afgewezen. Immers zolang de rechter nog niet heeft geoordeeld dat er geen draagkracht is tot het betalen van alimentatie, bestaat het risico dat de gemeente oordeelt dat de bijstandsgerechtigde niet aan zijn of haar (aanvullende) verplichtingen heeft voldaan. Het niet voldoen aan deze (extra) verplichtingen kan leiden tot een korting maar erger nog ook tot een beëindiging van de uitkering.

Als een verzoek bij de rechtbank wordt ingediend tot vaststelling van partner- of kinderalimentatie en het verzoek wordt door de rechter afgewezen, dan is de gemeente daaraan gebonden en kan de gemeente de uitkering niet langer korten of beëindigen. Er is dan immers aan de opgelegde verplichting voldaan.

Let op!

Maar voormelde uitspraak leert ons ook dat het van groot belang is om in een echtscheidingsprocedure niet te snel afstand te doen van alimentatie. Indien het risico bestaat dat er in de nabije toekomst een beroep moet worden gedaan op een bijstandsuitkering, loopt men immers het risico dat met achteraf toch gedwongen wordt om alimentatie te verzoeken. Ook zou het moeilijker kunnen worden om een uitkering aan te vragen omdat er ten onrechte afstand wordt gedaan van alimentatie.

Verkeert u in een situatie dat u gaat scheiden en moet u mogelijk een beroep gaan doen op de bijstand, dan is bijstand van een gespecialiseerd advocaat – met kennis van de Participatiewet – zeker geen overbodige luxe.

En de kosten dan?

Natuurlijk kost een advocaat geld, net zoals het starten van een procedure tot vaststelling van alimentatie, maar veel mensen komen in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand, waardoor de kosten beperkt blijven. En indien men in een bijstandssituatie verkeert, kan voor de op te leggen eigen bijdrage veelal bijzondere bijstand worden aangevraagd bij de gemeente. Dit betekent dat in veel gevallen er helemaal geen (extra) kosten gaan ontstaan.

Wilt u meer weten, neem dan contact met ons op.